132 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันที่ 25 มีนาคม 2566 นางสาวพรพิมล ตั้งวงศ์สิทธิโชค มอบเงิน 500,000 บาท ให้กับคณะครุศาสตร์ เพื่อส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการศึกษาของคณะครุศาสตร์ โดยมี… พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ.ดร. รก.คณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนในการรับมอบ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts