82 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

ภาพโดย รัชฏาภรณ์ ลิมปนันทพงศ์

The post วันสถาปนาวิทยาลัยสงฆ์ฯ และทำบุญอุทิศบูรพาจารย์ 26 ธ.ค. ๖๕ first appeared on มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

Recommended Posts