22 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ภาพโดย รัชฎาภรณ์ ลิมปนันทพงศ์

The post อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ๒๗ ธ.ค. ๖๕ first appeared on มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

Recommended Posts