11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธานการประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารงองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting ID : 633 922 7142
วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รอ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

Recommended Posts