6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

อบจ.นนทบุรี พรุ่งนี้วันแรกรับสมัคร
เปิดสอบคัดเลือกพนักงานจ้างในสถานศึกษา ปี 2565 ทั้งหมด 213 อัตรา
โดยมีเอกที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู จำนวน ๑๒๓ อัตรา และ
๒. พนักงานจ้างทั่วไปจำนวน ๙๐ อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ ๑-๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nont-pro.go.th/public/news_upload/backend/files_715_1.pdf

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts