6 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันเสาร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๓๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้แทนคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๘ นำโดย พระโสภณวชิราภรณ์,ดร., อัคคมหาบัณฑิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน เข้ากราบถวายสักการะทำสามีจิกรรมเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและกราบขอบพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จที่เมตตาเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศเปิดโครงการฯ และพิธีปัจฉิมนิเทศประทานวุฒิบัตร ทั้งกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามที่ให้การอุปถัมภ์โครงการฯ การนี้ ได้ขอกำหนดการนำคณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์ จำนวน ๓๔ รูป/คน เข้ากราบถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จและเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมความร่วมมือกับคณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์ ณ ตึกเจริญอักษร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข่าว : วิทยาลัยพระธรรมทูต

รายงาน: พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาษาอังกฤษ : พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

ภาพ : นายลิขิต บุญละคร

วิทยาลัยพระธรรมทูต

Recommended Posts