75 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

**การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565**

จำนวน 50 อัตรา *วุฒิปริญญาตรี/โท ทุกสาขาวิชา*

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2565

– รายละเอียดการรับสมัคร >> คลิกที่นี่!
– เว็บไซต์การสมัคร >> คลิกที่นี่!

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts