839 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๓๐ น.
เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีบัญชาแต่งตั้งคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประกอบด้วย ๑.พระพรหมโมลี วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. เป็นประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๒.พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส กทม. เป็นรองเป็นประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๓.พระราชสุตาภรณ์ วัดปากน้ำเขตภาษีเจริญ กทม. เป็นคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๔.พระราชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. เป็นคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๕.พระมหาศาสนมุนี วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กทม. เป็นคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

1622178_1106012559508080_9187149639366603922_n

10686888_354661064694167_9153577470031712595_n

Recommended Posts