283 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้


ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต รวมถึงศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมงานวันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันจำนงค์ ทองประเสริฐ และ วันมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉัน) มจร หรือผ่านทางระบบ Zoom Meeting ID: 977 993 3546  หรือ สามารถชมถ่ายทอดสดผ่านทาง MCU TV Live, MCU TV – Channel

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

https://forms.gle/zJTX3poMJFe8hrKv9

สามารถดูสถิติผู้เข้าร่วมงานได้ที่

https://datastudio.google.com/reporting/27cbf032-18e3-46a0-8d18-1d2d2dbecff5สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่

https://datastudio.google.com/reporting/109f2ca2-9e9a-4d65-bed3-1d47b4b71e27

ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคกับมูลนิธิทั้งสามของมหาวิทยาลัย

๑. ชื่อบัญชี มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ธนาคารทหารไทย 046-2-73660-4

๒. ชื่อบัญชี มูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 800-9-03873-6

๑. ชื่อบัญชี มูลนิธิเสฐียร พันธรังษี
ธนาคารทหารไทย 114-100245-8

สามารถส่งสลิปแจ้งการโอนเงินได้ที่
LINE OA : มูลนิธิมหาจุฬาฯได้ที่คิวอาร์โค้ดนี้เพื่อแจ้งยอดการบริจาคค่ะ

 

Recommended Posts