17 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ นำโดย พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธีและได้ให้พรปีใหม่ แก่บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โดยในพิธีได้มีการให้พรปีใหม่แก่บุคลากรและมีการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญของบุคลากร ทั้งนี้ยังมีรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน อาทิเช่น ทองคำ, พัดลม, ตู้เย็น, จักรยาน เป็นต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post พิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts