660 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564
รอบที่ 2 (รอบสุดท้าย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิ.ย.64)
ระดับปริญญาตรี
___หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
___หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาสังคมศึกษา
___หลักสูตร พธ.บ. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
ระดับปริญญาโท
___หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ระดับประกาศนียบัตร
___หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 มิถุนายน 2564
ดูข้อมูลรายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติม 
https://drive.google.com/…/1_Yd…/view…

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

Recommended Posts