688 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.40 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมพิธีถวายรางวัลเชิดชูเกียรตินาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ และทำบุญอายุวัฒนมงคล 53 ปี พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดธาตุ(พระอารามหลวง) ณ วัดธาตุ(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

The post พิธีถวายรางวัลเชิดชูเกียรตินาคธรรมจักร คนดีศรีเมืองพุทธ และทำบุญอายุวัฒนมงคล 53 ปี พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts