กราบนิมนต์และเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

ศิษย์เก่าหรือนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรทุกรูปคน

ร่วมพิธีฌาปนกิจ พระมหาวรพล วรพโล, ดร.

อดีตเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร,

อดีตอาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

ณ ฌาปนสถาน วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร

 

Recommended Posts