480 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

มจร ยังเข้ม! มาตรการคัดกรองบุคคลป้องกันการแพร่ไวรัสโควิด-19
วันนี้ (๑๔ ก.ค..๖๓) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา โดยความร่วมมือของหลายส่วนงาน นำโดย กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และกองกิจการนิสิต ตั้งจุดตรวจคัดกรองบุคคล ทั้งผู้บริหาร บุคลากร นิสิต ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
โดยกำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือ ภายในจุดคัดกรองจุดบริการลงรถเมย์โดยสารรับส่งนิสิต (ขสมก) บริเวณด้านหลังอาคารอาคาร 92 ปี (ปัญญานันทะ) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และเรียนภายในมหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลล้างมือ บริเวณป้อมยามประตู ๑ ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาตามมาตรการของภาครัฐและนโยบายของมหาวิทยาลัย ผู้ที่เข้า-ออก มหาวิทยาลัยต้องผ่านจัดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

Recommended Posts