171 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

“มจร วข.พุทธโฆส สุดเจ๋ง! ดัน ป.ธ.๙ เป็นด็อกเตอร์ “
วานนี้ (๓ ก.ค.๖๓) ที่ มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้มีการจัดกิจกรรมรวมพลคน ป.ธ.๙ ในโครงการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาลี แก่พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค โดยมีมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙) ทั้งอดีและปัจจุบันเข้าร่วมอย่างคึกคัก
พระเทพสุวรรณเมธี, รศ.ดร.รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ประธานโครงการฯ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการต่อยอดองค์ความรู้ด้านภาษาบาลีแก่มหาเปรียญธรรมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ได้มีมหาเปรียญ ๙ ลงทะเบียนและมาเข้าร่วมอย่างคับคั่งกว่า ๙๕ รูป/คน ในงานนี้ มีการมอบถวายคัมภีร์สำคัญๆ มากถึง ๑๒๐ ชุด แต่ละชุดมีคัมภีร์ในสายกัจจายนะ และสายโมคคัลลานะ จำนวน ๑๘ เล่ม พร้อมทั้ง แนะแนวหลักสูตรการศึกษาต่อสำหรับมหาเปรียญด้วย โดยในงานนี้ มี รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล (ป.ธ.๙) ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี เป็นหนึ่งในวิทยากรผู้บรรยายด้วย
นอกจากนี้ ในจำนวนเปรียญ ๙ ทั้งหมด ๙๕ รูป/คนที่เข้าร่วมโครงการฯ นั้น ได้มีเปรียญ ๙ กว่า ๑๕ รูป/คน ตัดสินใจศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ อีกด้วย
สำหรับการศึกษาคณะสงฆ์ไทยด้านภาษาบาลี เปรียญ ๙ นั้นถือว่าสูงสุดแล้ว การที่ได้พัฒนาต่อยอดการศึกษาให้สูงสุด โดยประยุกต์หลักภาษาบาลี หลักธรรมทางศาสนา วิชาทางโลกเข้าด้วยกันแล้วนับว่าเป็นสุดยอดของที่สุดแห่งการศึกษา

Recommended Posts