446 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในวันอาสาฬบูชา ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ตำบลลำไทร อำภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
กำหนดการ
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีหน้าโบสถ์กลางน้ำ
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๑๙ น. พิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถกลางน้ำ
เวลา ๑๐.๓๙ น. ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา “วันอาสาฬหบูชา” และเปิดศูนย์พุทธเกษตร มจร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร

ดูน้อยลง

Recommended Posts