94 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

วันนี้ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร ได้พบปะนิสิต และกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตซึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

10404225_1683308991778431_2728421207659141419_n

10356323_1683309008445096_7957444536455768361_n

1538827_1683308998445097_6392804387561260445_n

Recommended Posts