19 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

AW_Banner_cre

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ณ อุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งเเต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๐.๓๐ น. ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน สร้างเสริมบุญบารมี  โดยกิจกรรมนี้ การท่องเที่ยวเเห่งประเทศไทย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถดูกำหนดการได้ที่ คลิก!กำหนดการ

Recommended Posts