609 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกันเปลี่ยนภาพหน้าปกเฟสบุ๊คร่วมกันจนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ และทางมหาวิทยาลัยจะได้ทำการติดตั้งป้ายไวนิลพร้อมปลูกดาวเรืองบริเวณป้ายใหญ่ของมหาวิทยาลัย

 

 

ภาพขาวดำ

ภาพหน้าปกบนเฟสบุ๊คของท่าน ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สามารถปรับแต่งตัวอักษรในนาม วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ หรือส่วนงานของท่าน

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ >>> คลิก 

ภาพสี ดาวน์โหลดไฟลื >>> คลิก

 

สามารถปรับแต่งตัวอักษรในนาม วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน หน่วยวิทยบริการ
ต้องการไฟล์ขนาดใหญ่สำหรับทำป้ายไวนิลติดในส่วนงานของท่าน

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ >>>> คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์แก้ไข  ไวนิลสี  ไวนิลขาวดำ

————————————

กองสื่อสารองค์กร และฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ดำเนินการ

Recommended Posts