1,476 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

“๑๓๐ ปี มหาจุฬา”

เนื่องในวาระวันครบรอบสถาปนา 130 ปี มหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเตรียมงานในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน ครบรอบวันสถาปนา “๑๓๐”ปี มหาจุฬา” ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ซึ่งงานสำคัญในครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กันยายน ๒๕๖๐  ซึ่งอธิการบดีเล็งเห็นความสำคัญของการตระหนักรู้ถึงคุณค่า ความเป็นมาที่ยาวนานกว่า  ๑๓๐ ปีของมหาวิทยาลัย และจะมีการออกแบบโลโก้ มจร ๑๓๐ ปี เพื่อสร้างสัญลักษณ์ และสร้างการตระหนักรู้คุณค่าของมหาวิทยาลัย

จึงได้จัดทำโลโก้ ๑๓๐ ปี สถาปนามหาจุฬาฯ ขึ้น สามารถดาวน์โหลด LOGO

 

โลโก้ “๑๓๐ ปี สถาปนามหาจุฬาฯ”
(มีชื่องาน) แบบที่ ๑

ดาวน์โหลดไฟล์ JPEG. คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ AI.  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ PNG. คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

โลโก้ “๑๓๐ ปี สถาปนามหาจุฬาฯ”
แบบที่ ๒

ดาวน์โหลดไฟล์ JPEG. คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ AI.คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ PNG.​ คลิกที่นี่

 

 

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ >>> กำหนดการ130ปีขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตและศิษย์เก่าทุกท่าน
ร่วมแสดงพลังเลือดสีชมพู เปลี่ยนProfile FB/LINE เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์
ชาวเลือดสีชมพู และตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่ยาวนานของมหาวิทยาลัย
ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐  /
** ร่วมพลังสร้างคุณค่า ๑ โปรไฟล์ ล้านความหมาย ภาคภูมิใจเลือดสีชมพู **

Recommended Posts