19 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

อภิปรายวิชาการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์

เรื่อง บันเทิงภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

65a57a68-8364-4eb0-9ec7-61fc2dbf9b86

         ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายวิชาการนิสิตคณะมนุยศาสตร์ อภิปรายเรื่อง บันเทิงภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในวันที่พุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.  และพบกับครูเพลง ตลกชื่อดัง ศิลปินอาวุโส MR.Darky ไพฑูรย์ ขันทอง เจ้าของผลงานเพลง “มีเมียเด็ก” และผลงานเพลงชื่อดังอีกมากมาย ณ ห้องเธียเตอร์โซน A อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

(กองสื่อสารองค์กร มจร รายงาน )

กำหนดการคลิกที่นี่

Recommended Posts