19 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาควันจันทร์ – วันศุกร์) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2566 ณ ห้องเรียนวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts