18 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันพุธ ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. พระชยานันทมุนี, รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แด่ นางสาวพัชราภรณ์ พิศจารย์ นางสาวปิยะบุตร ปันอิน นางสาวลีลาวันต์ ปรังกิจ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ในพระราชานุเคราะห์ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้อง 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน อ.ภูเพียง จ.น่าน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts