45 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มากราบลาและสักการะขอพรหลวงพ่อ รศ.ดร. พระครูสิริสุตานุยุต ในวาระการเกษียณอายุราชการตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts