24 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ตารางสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ปริญญาปี

ดาว์นโหลด

ปริญญาตรี ๑

สาชาพระพุทธศาสนา

สาขาสังคมศึกษา

สาขารัฐศาสตร์ – รัฐประศาสนศาสตร์

สาขานิติศาสตร์

ปริญญาตรี ๒

สาชาพระพุทธศาสนา

สาขาสังคมศึกษา

สาขารัฐศาสตร์ – รัฐประศาสนศาสตร์

สาขานิติศาสตร์

 
 
 
 
ปริญญาตรี ๓

สาชาพระพุทธศาสนา

สาขาสังคมศึกษา

สาขารัฐศาสตร์

 สาขารัฐประศาสนศาสตร์

สาขานิติศาสตร์

 
 
 
ปริญญาตรี ๔

สาชาพระพุทธศาสนา

สาขารัฐศาสตร์

  รัฐประศาสนศาสตร์

สาขานิติศาสตร์

ปริญญาตรี ภาคเสาร์-อาทิตย์

สาขารัฐศาสตร์ – รัฐประศาสนศาสตร์ ปี1

สาขารัฐศาสตร์ – รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2

สาขารัฐศาสตร์ ปี 3

สาขารัฐศาสตร์  ปี 4

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4

ป.วน.
ป.วน.

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts