4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูตและกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมบำเพ็ญบุญกิริยากับนิสิต มจร วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุกชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี ด้วยการเดินจงกรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ภายในอาคารสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร พระนครศรีอยุธยา ฯ

วิทยาลัยพระธรรมทูต : Dhammaduta College

Recommended Posts