5 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สถาบันภาษา มธ ณ ศูนย์รังสิต โดยมี รศ.ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มธ ในการนี้ สถาบันภาษา มธ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ ของสถาบันภาษา ทั้งนี้ ทั้งสองสถาบัน ได้หารือเรื่องการทำงานร่วมงาน เช่น การทำงานวิจัยร่วมกัน, การแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ, การจัดสอบด้านภาษาอังกฤษ, เป็นต้น อีกทั้งทางสถาบันภาษา มธ นำผู้บริหารและบุคลากรสถาบันภาษา มจร ได้นำชมสถานที่ทำงาน, และศูนย์ทดสอบของสถาบันภาษา มธ เพื่อนำไปปรับใช้ในสถาบันภาษา มจร ต่อไป

“LIMCU’s Visit to LITU”

On Tuesday, September 19, 2566 B.E., at 09:30 AM, Most Venerable Assoc. Prof. Dr. Phramaha Pairat Dhammadipo, Director of the Language Institute of MCU, accompanied by executives, staff, and lecturers from LIMCU (Language Institute of Mahachulalongkornrajavidyalaya University), embarked on an educational excursion and visited the Language Institute of Thammasat University or LITU, at their Rangsit Center. The team was warmly received by Assoc. Prof. Dr. Supong Tangkiengsirisin, Director of the Language Institute of Thammasat University, along with the institute’s executives and staff.

During the visit, both institutions engaged in discussions regarding potential collaborations, including joint research projects, faculty exchanges to enhance English language development, and the organization of English language proficiency tests. After the lunch representatives from LITU guided the LIMCU team on a comprehensive tour of their offices and the Language Institute Test Center (LITC) at the Rangsit Center, highlighting areas that could be beneficial for LIMCU in the future.”

สถาบันภาษา | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Recommended Posts