25 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
**********************
พิธีถวาย/มอบทุนการศึกษา”ทุน ดร.ชุตินันท์ สนั่นเสียง-ดร.เภสัชกร สุรเดช เอกปัญญาสกุล”

แด่พระนิสิต/นิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 200,000 บาท โดย รศ.ดร. ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานและตัวแทนเจ้าภาพถวาย/มอบทุนการศึกษาแด่พระนิสิต/นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนระดับปริญญาตรี 3 ทุน ระดับปริญญาโท 4 ทุน และระดับปริญญาเอก 3 ทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มจร วังน้อย ขอแสดงมุทิตาจิต/แสดงความยินดีนิสิตที่ได้รับทุนทุกท่าน
****************************************

บัณฑิตวิทยาลัย

Recommended Posts