61 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

The post กิจกรรม * เดือนมิถุนายน* โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (วิทยาลัยสงฆ์โซนตะวันตก) appeared first on กองนิติการ.

กองนิติการ

Recommended Posts