129 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ในทุกเช้าวันจันทร์ก่อนการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ทางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ จะร่วมกันไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ อธิษฐานจิต แผ่เมตตา ณ ห้องปฏิบัติการทางไกลห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๓ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ หลังจากนั้นได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระชยานันทมุนี, รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการมอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ให้แก่บุคลากรทุกท่านเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts