26 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องด้วยวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีซึ่งพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณ ในพระองค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

การนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ ๑.นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย, ๒.ดร.อดุลย์ หลานวงศ์ อาจารย์, ๓.นางสาวปริญญ์รดา อุทัยสา นักวิชาการศึกษา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts