51 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันนี้ (๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖) บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมพิธิเจริญพระพุทธมนต์

บัณฑิตวิทยาลัย

Recommended Posts