33 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

วันที่ ๒๙​ -​ ๓๐ เมษายน​ ๒๕๖๖ พระ​อุดม​สิทธิ​นายก, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มอบหมายให้​​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​หลักสูตร​พุทธศาสตร​บัณฑิต​ สาขา​วิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ และบุคลากร​สำนักงาน​คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ นำ​โดย​ พระ​ปลัด​ระพิน​ พุท​ฺ​ธิ​สาโร, ผศ.ดร.​ รองคณบดี​คณะสังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​บริหาร​ และพระครู​วินัยธร​เอก​ ชิ​นว​ํ​โส, ผศ.ดร.​ ประธาน​หลักสูตร​พุทธศาสตร​บัณฑิต​ สาขา​วิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ จัดโครงการ​เสริมทักษะ​การเรียนรู้​และกิจกรรม​สานสัมพันธ์​นิสิต​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ชั้นปี​ที่​ ๑​ – ๓​ ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ณ​ วัด​อิน​ทา​ราม​ ตำบล​เหมือง​ใหม่​ อำเภอ​อัมพวา​ จังหวัด​สมุทร​สงคราม​ ภายใน​โครงการ​ มีการบรรยายพิเศษ​ โดย​ พระครู​พิศิษฏ์ประชานาถ, ดร.​ ที่ปรึกษา​คณบดี​คณะ​คณะสังคม​ศาสตร์​ รองเจ้าคณะ​อำเภอ​อัมพวา​ เจ้าอาวาส​วัด​อิน​ทา​ราม​ ศึกษา​ดูงานสวนพุทธเกษตร​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล” วัดอิน​ทา​ราม​ กิจกรรม​​ปลูกป่าชายเลน ณ วัดเอนกพิมพรประชาชานาถ ตำบล​คลองคต อำเภอ​เมือง จังหวัด​สมุทรสงคราม​ กิจกรรม​สานสัมพันธ์​นิสิต​ และพิธี​ปิด​โครงการ​ โดย​ พระครู​พิศิษฏ์ประชานาถ, ดร.​ ที่ปรึกษา​คณบดี​คณะ​คณะสังคม​ศาสตร์ ทั้งนี้​ มี​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เจ้าหน้าที่​ และ​นิสิต​หลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​บัณฑิต​ สาขา​วิชาการ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ ชั้นปี​ที่​ ๑  -​ ๓ จำนวน ๘๐ รูป/คน เข้าร่วม​โครงการ​โดย​พร้อม​เพรียง​กัน​

 

 

ภาพ : พระมหาปฏิภาณ สุปฏิภาณเมธี
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.

คณะสังคมศาสตร์

Recommended Posts