53 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน รองประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พระชยานันทมุนี,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการโครงการบุคลากรและนิสิตหัวใจรักษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกิจกรรมมีการ แสดงมุทิตาและแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิต และมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรมนันทนาการ และแลกของขวัญ ณ ห้อง A101 อาคารศูนย์บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts