189 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

   โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี 2565      ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 หลักสูตรพระพุทธศาสนา, ปรัชญา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(สามารถดาวโหลดภาพได้ที่ https://drive.google.com/…/12Ke7jQENH… โดยนายเก่ง แสนดี)

มจร โคราช

Recommended Posts