9 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

เรียน/เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และว่าที่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกรูป/คน
ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตวิทยาเขตนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ ตามกำหนดการที่ได้แนบมาพร้อมเอกสารฉบับนี้

มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

Recommended Posts