26 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]ปีการศึกษา ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย 2560 2 45 8 0 2561 10 84 11 0 2562 1 97 23 0 2563 22 115 10 0 2564 25 151 3 0

สำนักงานประกันคุณภาพ

Recommended Posts