42 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับนางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นายชนินทร์ ชินวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ช็อกโกทอส จำกัด นางสาวมาลัย กรแก้วสมนึก นักวิซาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาสัมมนา เรื่อง “ผ้าทอน่านกับโอกาสทางการค้าในตลาดการค้าเสรี” ที่โรงเรียนช่างทอผ้าน่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ และเยี่ยมชมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts