7 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

วันนี้ (๕ สิงหาคม ๒๕๖๕) บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ แบบออนไลน์ผ่าน Zoom application โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามปรัชญามหาวิทยาลัย”

บัณฑิตวิทยาลัย

Recommended Posts