12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ ได้จัดประชุมผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ณ ห้องประชุมพระเทพเวที (พล อาภากโร) ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่

My Website

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

Recommended Posts