381 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

]

ขอเชิญสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น
เรียนภาษาและวัฒนธรรมเขมร
สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
และเจ้าของภาษาหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
เปิดสอนมิถุนายน ๒๕๖๕
สมัครได้ที่
เรียนทั้งหมด 8 วัน
วันละ 3 ชั่วโมง
24 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท
สอบถามรายละเอียด
โทร 085-8073098
Facebook : Mcu Asean
Twitter : ascmcu
IG: ascmcu

ASEAN Studies Centre

Recommended Posts