309 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

]

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมวรรณาวิกานนท์ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา และออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting

บัณฑิตวิทยาลัย

Recommended Posts