2,557 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี  กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ชั้นเปรียญธรรม ๖ – ๗ – ๘ – ๙ ประโยค ส่วนประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ๕ มีการติดประกาศที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-ป.ธ. ๙ ได้ ๕๒ รูป  รายชื่อดังนี้

-ป.ธ. ๘ ได้ ๙๓ รูป

-ป.ธ. ๗ ได้ ๒๐๖ รูป 

-ป.ธ. ๖  ได้ ๑๘๖ รูป

-ป.ธ. ๕ ได้ ๒๓๖ รูป ซ่อม ๒๑๓ รูป 

-ป.ธ. ๔ ได้ ๔๒๕ รูป ซ่อม ๓๔๒ รูป

-ป.ธ. ๓ ได้ ๗๒๗ รูป ซ่อม ๑,๑๐๒ รูป

-ประโยค ๑-๒ ได้ ๙๗๙ รูป ซ่อม ๒,๘๒๐ รูป

———————————————————————
ชั้นประโยค ป.ธ.๙

 

ชั้นประโยค ป.ธ.๘

ชั้นประโยค ป.ธ.๗

ชั้นประโยค ป.ธ.๖
รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. ๗ ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๕ ดูไดที่ บศ๗

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. ๖ ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๕  ดูได้ที่ บศ๖

Recommended Posts