411 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขออาราธนา เรียนเชิญ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ก่อนปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดยพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น ๒ มจร วังน้อย

Recommended Posts