173 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

วันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตขอนแก่น, นางสาวพิมวดี คำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม  ได้ร่วมสวัสดีปีใหม่ สส. สุทิน คลังแสง ณ บ้านพัก อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

The post สวัสดีปีใหม่ สส. สุทิน คลังแสง appeared first on วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม.

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Recommended Posts