189 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

]

มาเรียน “มจร” กันค่ะ ใครๆ ก็เรียนได้
คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ๒๕๖๕
ระดับปริญญาตรี – โท – เอก
วันนี้ – ๓๐ เมษายน นี้ เท่านั้น!!
 
สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp
สารสนเทศการรับสมัครเรียน : https://reg.mcu.ac.th/ams
ดูวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : https://youtu.be/5L3gGzGvYfs
 
สมัครได้ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์
ทุกวันวันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดวันพระและวันอาทิตย์)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักทะเบียนและวัดผล มจร
โทร ๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐๐ ต่อ ๘๔๒๒
Line OA : @regmcu

คณะสังคมศาสตร์

Recommended Posts