91 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

มจร. ประกาศกำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการรายงานตัวเข้ารับปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒)

วันที่ ๒๑-๒๖ พ.ย. รายงานตัวผ่านเว็บไซต์

วันที่ ๒๗-๓๐ พ.ย. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

วันที่ ๕-๗ ธ.ค. ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อแสดงในวันเข้าพิธีประสาทปริญญา

ลงทะเบียนออนไลน์

https://grad-reg.mcu.ac.th/

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

Recommended Posts