83 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. พระราชสิทธิเวที, รศ.ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

และท่านไพรบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี

ณ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

Recommended Posts