16 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.————————-ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิกLink https://forms.gle/LvGtVb48scLZqbtM7สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ที่ระบบZOOMห้องที่ 1 zoom.us/j/9898248048มีเกียรติบัตรให้สำหรับผู้เข้าร่วมงาน และทำแบบประเมินความพึงพอใจ

สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube: mcu tv , Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel, www.tv.mcu.ac.th

The post “วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ appeared first on มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

Recommended Posts