7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

แนะนำประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่หลักสูตรครุศาสตร์ ชื่อเรื่อง

1.การพัฒนาการสอน

2.ติวเข้มครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข.

3.ปราชญ์ข้าราชการครู

4.การวิจัยและการะัฒนา นวัตกรรมการศึกษา

หนังสือบริจาค

1.อภิปรัชญา อารัมภบทร่วมสมัย

2.๘๔ ปี สมเด็จพระมหาธีราจารย์

3.วารสารพุทธจักร

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

Recommended Posts